1. Úvod

Vitajte v 33d. 33d („my“, „my“ alebo „naše“) prevádzkuje www.33d.eu (ďalej len „služba“). Naše Zásady ochrany osobných údajov upravujú vašu návštevu www.33d.eu a vysvetľujú, ako zhromažďujeme, chránime a zverejňujeme informácie, ktoré vyplývajú z vášho používania našej služby. Vaše údaje používame na poskytovanie a zlepšovanie Služby. Používaním Služby súhlasíte so zhromažďovaním a používaním informácií v súlade s týmito zásadami. Pokiaľ nie je v týchto zásadách ochrany osobných údajov uvedené inak, majú pojmy použité v týchto zásadách ochrany osobných údajov rovnaký význam ako v našich zmluvných podmienkach. Naše Podmienky („Podmienky“) upravujú všetky používanie našej Služby a spolu so Zásadami ochrany osobných údajov predstavujú Váš súhlas s nami („Dohoda“).

2. Definície

SERVIS znamená webovú stránku www.33d.eu, ktorú prevádzkuje spoločnosť 33d. OSOBNÉ ÚDAJE znamenajú údaje o živom jednotlivcovi, ktoré je možné identifikovať z týchto údajov (alebo z týchto a ďalších informácií, ktoré máme alebo pravdepodobne dostaneme do nášho vlastníctva). POUŽÍVATEĽSKÉ ÚDAJE sú údaje zhromažďované automaticky buď generovaným používaním Služby, alebo zo samotnej infraštruktúry Služby (napríklad trvanie návštevy stránky). COOKIES sú malé súbory uložené vo vašom zariadení (počítači alebo mobilnom zariadení). KONTROLOR ÚDAJOV je fyzická alebo právnická osoba, ktorá (či už samostatne alebo spoločne alebo spoločne s inými osobami) určuje účely, na ktoré a spôsob, akým sú alebo majú byť spracúvané akékoľvek osobné údaje. Na účely týchto zásad ochrany osobných údajov sme správcom vašich údajov. SPRACOVANCI ÚDAJOV (ALEBO POSKYTOVATELIA SLUŽIEB) sú fyzické alebo právnické osoby, ktoré spracúvajú údaje v mene správcu údajov. Môžeme používať služby rôznych poskytovateľov služieb, aby sme mohli efektívnejšie spracovávať vaše údaje. PREDMET ÚDAJOV je každý žijúci jednotlivec, ktorý je predmetom Osobných údajov. UŽÍVATEĽ je fyzická osoba, ktorá používa našu Službu. Užívateľ zodpovedá Dotknutej osobe, ktorá je predmetom Osobných údajov.

3. Zhromažďovanie a používanie informácií

Zhromažďujeme niekoľko rôznych typov informácií na rôzne účely, aby sme vám mohli poskytovať a zlepšovať naše služby.

4. Typy zhromažďovaných údajov

Osobné údaje Počas používania našej Služby vás môžeme požiadať, aby ste nám poskytli určité osobné identifikačné údaje, ktoré je možné použiť na kontaktovanie alebo identifikáciu vás („osobné údaje“). Osobne identifikovateľné informácie môžu zahŕňať, ale nie sú obmedzené na: 0,1. Emailová adresa 0,2. Krstné meno a priezvisko 0,3. Telefónne číslo 0,4. Adresa, krajina, štát, provincia, PSČ, mesto 0,5. Cookies a údaje o použití Vaše osobné údaje môžeme použiť na to, aby sme vás mohli kontaktovať s bulletinmi, marketingovými alebo propagačnými materiálmi a ďalšími informáciami, ktoré by vás mohli zaujímať. Prijímanie akýchkoľvek alebo všetkých týchto oznámení od nás môžete zrušiť kliknutím na odkaz na zrušenie odberu. Údaje o použití Môžeme tiež zhromažďovať informácie, ktoré váš prehliadač odosiela vždy, keď navštívite našu Službu alebo keď k Službe pristupujete prostredníctvom alebo prostredníctvom akéhokoľvek zariadenia („Údaje o použití“). Tieto údaje o použití môžu zahŕňať informácie, ako je adresa IP vášho počítača (napr. Adresa IP), typ prehliadača, verzia prehliadača, stránky našej služby, ktoré navštevujete, čas a dátum vašej návštevy, čas strávený na týchto stránkach, jedinečné identifikátory zariadení a ďalšie diagnostické údaje. Keď pristupujete k Službe pomocou zariadenia, tieto údaje o použití môžu obsahovať informácie, ako napríklad typ zariadenia, ktoré používate, jedinečné ID vášho zariadenia, IP adresu vášho zariadenia, operačný systém vášho zariadenia, typ používaného internetového prehliadača, jedinečné zariadenie identifikátory a ďalšie diagnostické údaje. Údaje o polohe Informácie o vašej polohe môžeme používať a uchovávať, ak nám na to dáte povolenie („Údaje o polohe“). Tieto údaje používame na poskytovanie funkcií našej Služby, na zlepšovanie a prispôsobovanie našej Služby. Služby určovania polohy môžete kedykoľvek povoliť alebo zakázať pomocou nastavení svojho zariadenia, keď našu službu používate. Sledovanie údajov o súboroch cookie. Na sledovanie aktivity v našej službe používame súbory cookie a podobné technológie sledovania a uchovávame určité informácie. Cookies sú súbory s malým množstvom údajov, ktoré môžu obsahovať anonymný jedinečný identifikátor. Súbory cookie sa odosielajú do vášho prehliadača z webových stránok a ukladajú sa do vášho zariadenia. Na zhromažďovanie a sledovanie informácií a zlepšovanie a analýzu našej služby sa používajú aj ďalšie technológie sledovania, ako sú majáky, značky a skripty. Môžete svojmu prehliadaču dať pokyn, aby odmietol všetky súbory cookie alebo aby uviedol, kedy sa súbor cookie odosiela. Pokiaľ však cookies neprijmete, je možné, že nebudete môcť používať niektoré časti našej Služby. Príklady súborov cookie, ktoré používame: 0,1. Session cookies: Na prevádzku našej Služby používame Session cookies. 0,2. Preferenčné cookies: Preferenčné cookies používame na zapamätanie si vašich preferencií a rôznych nastavení. 0,3. Bezpečnostné cookies: Bezpečnostné cookies používame na bezpečnostné účely. 0,4. Reklamné súbory cookie: reklamné súbory cookie sa používajú na to, aby vám slúžili s reklamami, ktoré môžu byť relevantné pre vás a vaše záujmy. Ostatné údaje Pri používaní našej Služby môžeme tiež zhromažďovať nasledujúce informácie: pohlavie, vek, dátum narodenia, miesto narodenia, údaje o cestovnom pase, občianstvo, registráciu v mieste bydliska a skutočnú adresu, telefónne číslo (pracovné, mobilné), podrobnosti o dokumentoch o vzdelaní, kvalifikácii, odbornom vzdelávaní, dohodách o zamestnaní, dohodách NDA, informáciách o bonusoch a náhradách, informáciách o rodinnom stave, rodinných príslušníkoch, čísle sociálneho zabezpečenia (alebo iného identifikačného čísla daňovníka), umiestnení kancelárie a ďalších údajoch.

5. Použitie údajov

33d používa zhromaždené údaje na rôzne účely: 0,1. poskytovať a udržiavať našu Službu; 0,2. upozorniť vás na zmeny v našej Službe; 0,3. aby sme vám umožnili podieľať sa na interaktívnych funkciách našej Služby, ak sa tak rozhodnete; 0,4. poskytovať zákaznícku podporu; 0,5. zhromažďovať analýzy alebo cenné informácie, aby sme mohli zlepšiť našu službu; 0,6. monitorovať používanie našej Služby; 0,7. zisťovať, predchádzať a riešiť technické problémy; 0,8. splniť akýkoľvek iný účel, na ktorý ho poskytnete; 0,9. plniť svoje záväzky a presadzovať naše práva vyplývajúce zo všetkých zmlúv uzavretých medzi vami a nami, vrátane fakturácie a inkasa; 0,10. poskytovať vám oznámenia o vašom účte a/alebo predplatnom vrátane upozornení na uplynutie platnosti a obnovenia, e-mailové pokyny atď .; 0,11. poskytovať vám novinky, špeciálne ponuky a všeobecné informácie o inom tovare, službách a udalostiach, ktoré ponúkame, podobné tým, ktoré ste si už kúpili alebo na ktoré ste sa pýtali, pokiaľ ste sa nerozhodli tieto informácie nedostávať; 0,12. akýmkoľvek iným spôsobom, ktorý môžeme popísať, keď poskytnete informácie; 0,13. na akýkoľvek iný účel s vašim súhlasom.

6. Uchovávanie údajov

Vaše osobné údaje budeme uchovávať iba tak dlho, ako je to nevyhnutné na účely stanovené v týchto zásadách ochrany osobných údajov. Vaše osobné údaje budeme uchovávať a používať v rozsahu potrebnom na splnenie našich zákonných povinností (napríklad ak budeme povinní uchovávať vaše údaje v súlade s platnými zákonmi), riešiť spory a presadzovať naše právne dohody a zásady. Údaje o použití budeme uchovávať aj na účely internej analýzy. Údaje o použití sa spravidla uchovávajú kratšie obdobie, s výnimkou prípadov, keď sa tieto údaje používajú na posilnenie zabezpečenia alebo na zlepšenie funkčnosti našej Služby, alebo sme zo zákona povinní tieto údaje uchovávať dlhšie časové obdobia.

7. Prenos údajov Vaše informácie, vrátane osobných údajov, môžu byť prenesené do - a udržiavané na počítačoch nachádzajúcich sa mimo vášho štátu, provincie, krajiny alebo inej vládnej jurisdikcie, kde sa zákony o ochrane údajov môžu líšiť od zákonov vo vašej jurisdikcii. Ak sa nachádzate mimo Slovenska a rozhodnete sa nám poskytnúť informácie, upozorňujeme, že údaje vrátane osobných údajov prenášame na Slovensko a tam ich spracovávame. Váš súhlas s týmito zásadami ochrany osobných údajov, po ktorom nasleduje odoslanie takýchto informácií, predstavuje váš súhlas s týmto prenosom. Spoločnosť 33d podnikne všetky kroky primerane potrebné na zabezpečenie bezpečného zaobchádzania s vašimi údajmi a v súlade s týmito zásadami ochrany osobných údajov a žiadny prenos vašich osobných údajov sa neuskutoční do organizácie alebo krajiny, pokiaľ nie sú zavedené primerané kontroly vrátane zabezpečenia vaše údaje a ďalšie osobné informácie.

8. Zverejnenie údajov

Môžeme zverejniť osobné údaje, ktoré zhromažďujeme, alebo nám poskytnete:

0,1. Sprístupnenie informácií pre presadzovanie práva. Za určitých okolností môžeme byť povinní zverejniť vaše osobné údaje, ak to vyžaduje zákon alebo v reakcii na platné žiadosti verejných orgánov. 0,2. Obchodná transakcia. Ak sa my alebo naše dcérske spoločnosti zúčastňujeme fúzie, akvizície alebo predaja majetku, môžu byť prenesené vaše osobné údaje. 0,3. Iné prípady. Vaše informácie môžeme zverejniť aj: 0,3,1. našim dcérskym a pridruženým spoločnostiam; 0,3,2. dodávateľom, poskytovateľom služieb a ďalším tretím stranám, ktoré používame na podporu nášho podnikania; 0,3,3. splniť účel, na ktorý ho poskytnete; 0,3,4. za účelom zahrnutia loga vašej spoločnosti na naše webové stránky; 0,3,5. na akýkoľvek iný účel, ktorý zverejníme pri poskytovaní informácií; 0,3,6. s vašim súhlasom vo všetkých ostatných prípadoch; 0,3,7. ak sa domnievame, že zverejnenie je nevyhnutné alebo vhodné na ochranu práv, majetku alebo bezpečnosti Spoločnosti, našich zákazníkov alebo iných.

9. Zabezpečenie údajov

Zabezpečenie vašich údajov je pre nás dôležité, ale pamätajte na to, že žiadny spôsob prenosu cez internet alebo spôsob elektronického ukladania nie je 100% bezpečný. Aj keď sa snažíme používať komerčne prijateľné prostriedky na ochranu vašich osobných údajov, nemôžeme zaručiť ich absolútnu bezpečnosť.

10. Vaše práva na ochranu údajov podľa všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR)

Ak máte bydlisko v Európskej únii (EÚ) a Európskom hospodárskom priestore (EHP), máte určité práva na ochranu údajov, na ktoré sa vzťahuje nariadenie GDPR.

Našim cieľom je podniknúť primerané kroky, ktoré vám umožnia opraviť, zmeniť, vymazať alebo obmedziť používanie vašich osobných údajov.

Ak si želáte byť informovaný, aké osobné údaje o vás uchovávame, a ak chcete, aby boli odstránené z našich systémov, pošlite nám e -mail na adresu info@33d.eu.

Za určitých okolností máte nasledujúce práva na ochranu údajov:

Upozorňujeme, že pred odpovedaním na tieto žiadosti vás môžeme požiadať o overenie vašej identity. Upozorňujeme, že bez niektorých potrebných údajov nebudeme môcť poskytovať službu.

Máte právo sťažovať sa na zhromažďovaní a používaní vašich osobných údajov na úrade pre ochranu údajov. Ak chcete získať ďalšie informácie, kontaktujte svoj miestny úrad na ochranu údajov v Európskom hospodárskom priestore (EHP).

11. Vaše práva na ochranu údajov podľa kalifornského zákona o ochrane súkromia (CalOPPA)

CalOPPA je prvým štátnym zákonom v krajine, ktorý požaduje, aby komerčné webové stránky a online služby uverejňovali zásady ochrany osobných údajov. Dosah zákona siaha ďaleko za hranice Kalifornie a vyžaduje, aby osoba alebo spoločnosť v USA (a vo svete si to možno predstaviť), ktorá prevádzkuje webové stránky zhromažďujúce údaje umožňujúce identifikáciu osôb od spotrebiteľov v Kalifornii, zverejnila na svojich webových stránkach nápadné zásady ochrany osobných údajov, v ktorých budú uvedené presne zhromažďované informácie a údaje. jednotlivcom, s ktorými sa zdieľa, a aby dodržiavali tieto zásady.

Podľa CalOPPA súhlasíme s nasledujúcim:

Naše zásady týkajúce sa signálov „Nesledovať“:

Ctíme signály Nesledovať a nesledujeme, neukladáme súbory cookie ani nepoužívame reklamu, ak je k dispozícii mechanizmus prehliadača Nesledovať. Nesledovať je predvoľba, ktorú môžete vo webovom prehliadači nastaviť tak, aby informovala webové stránky, ktoré nechcete sledovať.

Funkciu Nesledovať môžete povoliť alebo zakázať vo svojom webovom prehliadači na stránke Predvoľby alebo Nastavenia.

12. Vaše práva na ochranu údajov podľa kalifornského zákona o ochrane súkromia spotrebiteľov (CCPA) Ak máte bydlisko v Kalifornii, máte právo zistiť, aké údaje o vás zhromažďujeme, požiadať o vymazanie vašich údajov a nie o ich predaj (zdieľanie). Na uplatnenie svojich práv na ochranu údajov môžete podať určité žiadosti a požiadať nás:

Ak odošlete žiadosť o zastavenie predaja svojich osobných údajov, prestaneme vykonávať tieto prevody.

Upozorňujeme, že ak nás požiadate o vymazanie alebo zastavenie predaja vašich údajov, môže to mať vplyv na vaše skúsenosti s nami a je možné, že sa nebudete môcť zúčastniť určitých programov alebo služieb členstva, ktoré na svoju činnosť vyžadujú použitie vašich osobných údajov. Za žiadnych okolností vás však nebudeme diskriminovať za uplatňovanie vašich práv.

Ak chcete uplatniť svoje kalifornské práva na ochranu údajov popísané vyššie, pošlite svoje žiadosti na e -mail: info@33d.eu.

Na vaše práva na ochranu údajov, popísané vyššie, sa vzťahuje CCPA, skratka kalifornského zákona o ochrane súkromia spotrebiteľov. Ak sa chcete dozvedieť viac, navštívte oficiálny web Kalifornie s legislatívnymi informáciami. Dohoda CCPA vstúpila do platnosti 1. januára 2020.

13. Poskytovatelia služieb

Môžeme zamestnávať spoločnosti a jednotlivcov tretích strán, aby nám uľahčili službu („poskytovatelia služieb“), poskytovali službu v našom mene, poskytovali služby súvisiace so službami alebo nám pomáhali pri analýze spôsobu, akým sa naša služba používa.

Tieto tretie strany majú prístup k vašim osobným údajom iba na účely vykonávania týchto úloh v našom mene a sú povinné ich nezverejniť ani použiť na žiadny iný účel.

14. Analytika

Na monitorovanie a analýzu používania našej Služby môžeme použiť poskytovateľov služieb tretích strán.

15. Nástroje CI/CD

Na automatizáciu procesu vývoja našej Služby môžeme použiť poskytovateľov služieb tretích strán.

16. Behaviorálny remarketing

Potom, čo ste navštívili našu službu, môžeme použiť remarketingové služby na inzerciu na webových stránkach tretích strán. My a naši dodávatelia tretích strán používame súbory cookie na informovanie, optimalizáciu a zobrazovanie reklám na základe vašich minulých návštev našej služby.

17. Odkazy na iné stránky

Naša služba môže obsahovať odkazy na iné stránky, ktoré nie sú nami prevádzkované. Ak kliknete na odkaz tretej strany, budete presmerovaní na webovú stránku tejto tretej strany. Dôrazne vám odporúčame, aby ste si prečítali zásady ochrany osobných údajov všetkých navštívených stránok.

Nemáme žiadnu kontrolu a nepreberáme žiadnu zodpovednosť za obsah, zásady ochrany osobných údajov alebo postupy akýchkoľvek webových stránok alebo služieb tretích strán.

Načrtnuté zásady ochrany osobných údajov boli napríklad vytvorené pomocou programu PolicyMaker.io, bezplatného nástroja, ktorý pomáha vytvárať vysokokvalitné právne dokumenty. Generátor zásad ochrany osobných údajov programu PolicyMaker je ľahko použiteľný nástroj na vytváranie zásad ochrany osobných údajov pre blog, webové stránky, elektronický obchod alebo mobilnú aplikáciu.

18. Ochrana osobných údajov detí

Naše služby nie sú určené na použitie pre deti mladšie ako 18 rokov („dieťa“ alebo „deti“).

Vedome nezhromažďujeme osobne identifikovateľné informácie od detí mladších ako 18 rokov. Ak zistíte, že nám dieťa poskytlo osobné údaje, kontaktujte nás. Ak sa dozvieme, že sme zhromaždili osobné údaje od detí bez overenia súhlasu rodičov, podnikneme kroky na odstránenie týchto informácií z našich serverov.

19. Zmeny týchto zásad ochrany osobných údajov

Naše zásady ochrany osobných údajov môžeme z času na čas aktualizovať. Na akékoľvek zmeny vás upozorníme uverejnením nových zásad ochrany osobných údajov na tejto stránke.

Pred nadobudnutím účinnosti zmeny vás budeme informovať e -mailom a/alebo prominentným oznámením a v hornej časti týchto zásad ochrany osobných údajov aktualizujeme „dátum účinnosti“.

Odporúčame vám, aby ste si tieto zásady ochrany osobných údajov pravidelne prezerali kvôli prípadným zmenám. Zmeny týchto zásad ochrany osobných údajov sú účinné, keď sú zverejnené na tejto stránke.

20. Kontaktujte nás

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa týchto zásad ochrany osobných údajov, kontaktujte nás e-mailom: info@33d.eu.

Tieto zásady ochrany osobných údajov boli vytvorené pre www.33d.eu spoločnosťou PolicyMaker.io 2021-09-01.