Chcete vedieť, čo chce Vaše publikum, ešte pred tým ako to budú vedieť oni sami?

Človek robí väčšinu svojich nákupných rozhodnutí podvedome, na základe faktorov, ktoré sú ťažko zmerateľné. Bohužiaľ veľmi ťažko vyjadruje svoje pozornosť, emócie a pocity slovami. My túto skutočnosť prevraciame na výhodu. Monitorovaním a správnou interpretáciou dát aktivity mozgových vĺn, sústredenosti a zamerania očí, rozšírenia zreničiek, zmeny teploty, reakcie pokožky, tepu, monitorovania svalstva tváre a iných metód vieme uskutočniť analýzu a optimalizáciu Vašej reklamy za pomoci neuromarketingu, ako jedna z mála agentúr v Európe.

Pre čo najirelevantnejšie výsledky neurmarketingových analýz vyberáme subjekty z Vašej cielenej skupiny potenciálnych zákazníkov. Meriame viacero druhov emócií, ktoré následne analyzujeme spolu s ďalšími zozbieranými dátami aby sme mohli prispôsobiť Váš obsah, produkt alebo službu tak, aby bol čo najviac zapamätateľný a aby v ľuďoch zanechal pozitívne prepojenie s Vašou značkou.

Či sa jedná o optimalizovanie vizuálnej reklamy pre dosahovanie čo najlepších výsledkov, alebo testovanie produktov, optimalizáciu rozloženia regálov v obchodoch, najideálnejšie rozmiestnenie strategických, reklamných, či bezpečnostných prvkov, náš tím odborníkov Vám bude schopný pomôcť.Koľko stojí neuromarketing?

Náročnosť neurmarketingovej optimalizácie závisí od individuálnych požiadaviek Vašej spoločnosti. Celkové vyčíslenie sumy za neurmarketing však vieme prispôsobiť Vášmu rozpočtu. Ako najlepší príklad sa dá uviesť počet ľudí zapojených do štúdie. Čím viac ľudí z cieľovej skupiny zákazníkov sa prizve do štúdie, tým sú výsledky presnejšie, no s presnosťou rastú aj náklady. To však neznamená, že sa pozitívne výsledky neodzrkadlia na Vašej kampani aj pri malom počte subjektov. S týmto všetkým Vám vieme poradiť, preto nás neváhajte kontaktovať.Je neuromarketing novinkou?

Neuromarketing sprevádza tie najväčšie celosvetové známe spoločnosti už dlhší čas. Hlavným mínusom neuromarketingu bola jeho nedostupnosť vďaka veľkej finančnej náročnosti. Čítanie dát, alebo meranie mozgových vĺn si vyžadovalo skutočne veľa času špičkových odborníkov, programátorov, neurológov a psychológov.

Avšak technologická vyspelosť prišla do bodu, kedy dokážeme merať mozgové vlny bez špecializovaných nemocničných laboratórií a jednoduchšie čítanie dát je umožnené pomocou umelej inteligencie s prepracovanými algoritmami. Toto všetko spolu s prístupnými štúdiami a skúsenosťami s potrebným hardwarom a softwarom z nás robia cenovo prístupný unikát.