SEO je skratka z Search Engine Optimization čo v preklade znamená optimalizácia pre vyhľadávače. Súčasťou optimalizácie webov pre vyhľadávače sú spôsoby, postupy a stratégie, ktorých hlavnou úlohou je dostať váš web na vyššie priečky vo vyhľadávačoch. Výsledok správnej optimalizácie je: hlavne ľahšia vyhľadatelnosť medzi potenciálnymi zákazníkmi, vyššia viditeľnosť internetovej stránky, zvýšená návštevnosť a s ňou súvisiaca vyššia pravdepodobnosť nákupu vašich produktov alebo služieb. Je to dlhodobý proces zlepšovania webu s cieľom jeho lepšej viditeľnosti.

Ako optimalizovať web pre vyhľadávače?

SEO môžeme rozdeliť na takzvané on-page faktory, (ktoré môžeme ovplyvniť priamo na našej web stránke) a off-page faktory (mimo našej web stránky). Úlohou SEO je, aby boli tieto faktory na stránke nastavené správne.

On-page

(faktory na webovej stránke)

Odozva

V tejto dobe sa na mobilných zariadeniach vyhľadáva naozaj veľké množstvo stránok a pokiaľ váš web nie je prispôsobený mobilnému zobrazeniu, ani vyhľadávač vás nebude zobrazovať na popredných miestach vyhľadávania.

Titulok

Titulok je prvá vec, ktorou upútate pozornosť návštevníka. Ak nebude dostatočne zaujímavý a relevantný, málo pravdepodobne si stránku pozrie.

Popis

Faktor ktorý ovplyvňuje najmä mieru prekliku na vašej stránke.

Nadpisy

Vyhľadávače rozlišujú viacero úrovní nadpisov. Od H6 až po H1, je to kvôli tomu, že prehliadač ich používa ako obsah, ktorý vyhľadávačom pomáha lepšie pochopiť, čo z obsahu je dôležité a relevantné. Využívanie formátovania nadpisov nepomáha iba vyhľadávačom, ale aj samotným návštevníkom stránky, ktorí sa v texte dokážu oveľa jednoduchšie orientovať. A najdôležitejšie je, že toto členenie textu ovplyvňuje aj hodnotenie stránky.

Obsah a jeho kvalita

Je potrebné aby bol obsah kvalitný, pretože to je rozhodujúce kvôli čomu príde návštevník na stránku. Tiež je dôležité používať správne slová a preto je dôležitá analýza kľúčových slov.

Prelinkovania

Prelinkovania na rôzne iné podstránky umožní návštevníkom webu a vyhľadávačom sa jednoduchšie orientovať na stránke. Pre Google je prelinkovanie znakom toho, že naša webstránka dokáže pokryť danú problematiku z viacerých uhlov a podávané informácie sú relevantné.

URL

Pre vyhľadávače je takisto dôležitá URL adresa. Malo by byť dostatočne jasné, čo je obsahom stránky a z akej časti stránky smeruje.

Dobrý technický stav stránky

Pre SEO je dobrý technický stav webstránky nevyhnutnosťou. Ovplyvňuje mnoho rôznych faktorov, ako napríklad: mapy stránok, stavové kódy, canonicalizácia, robots.txt a tak ďalej. Správne technické nastavenie pomáha stránke, aby bola ľahšie a rýchlejšie indexovaná a zvyšuje aj celkové quality score stránky.

Multimédiá

Pridávanie obrázkov, gifov či videí pomáhajú webu vyzerať vizuálne krajšie. Treba si však dať pozor na to, aby stránku výrazne nespomalili. Preto je aj pri obrázkoch dôležité správne formátovanie a optimalizácia. Využívaním alternatívneho textu, nadpisu a popisu obrázku dokážeme vyhľadávačom lepšie povedať, čo sa na obrázkoch nachádza a či je to dostatočne obohacujúce váš obsah.

Off-page

Dôležité faktory, ktoré majú veľký vplyv na to, ako vysoko sa vo vyhľadávačoch zobrazíte. Zatiaľ čo on-page boli faktory na webovej stránke, tak tieto sú na pozadí, nie sú viditeľné na webe. Vytváranie odkazov sa často považuje za hlavnú taktiku Off-page, ale zahŕňa aj taktiky, ako je obsahový marketing, sociálne médiá, vystupovanie v podcastoch, recenzie, vytváranie miestnych blogov a ďalšie.

Google My Business

Účet v GMB, vám pomôže zviditeľniť sa v Google vyhľadávači a Google mapách. Celkovo Google ako vyhľadávač preferuje spoločnosti, ktoré majú prihlásené sídla spoločností v GMB. Najideálnejšie je to pre lokálne SEO. Ak máte napr. pekáreň a chcete, aby ľudia z okolia o vás vedeli, môžete si pridať aj obrázok toho, ako sa môže firma zobraziť v Google cez GMB. Nie je podstatné si iba účet založiť, ale ho aj správne optimalizovať, spravovať a aktualizovať.

Linkbuilding

Cieľom je zvyšovanie počtu odkazov, ktoré následne privedú návštevníkov na vašu webstránku. Tu platí rovnica, čím väčší autoritatívnejší web na nás odkazuje, tým to je pre nás lepšie. Linkbuilding totiž buduje samotnú autoritu domény. Existuje mnoho spôsobov získavania spätných odkazov, medzi tie najznámejšie patria: nákup spätných odkazov, PR články alebo guest blogging. Avšak aj pri linkbuildingu si treba dávať pozor aké odkazy získavame. Pokiaľ by tieto odkazy pre vyhľadávače pôsobili neprirodzene, mohlo by dôjsť k penalizácii webu a vaše úsilie by bolo kontraproduktívne.

Kontaktné informácie

Je veľmi dôležité aby ste mali na stránke spomenuté obchodné meno, sídlo a telefónne číslo. Hlavne ak ste lokálna značka.

Ako fungujú vyhľadávače?

Väčšina z nás si pod pojmom vyhľadávač predstaví Google. Ako ale fungujú? Vyhľadávače napríklad Google každý deň prechádzajú obrovské kvantum webov po celom internete a ukladajú si ich do svojej databázy. Keď niečo vyhľadávame tak sa nám z ich databázy ukážu najrelevantnejšie výsledky webov. Tomuto hovoríme organické vyhľadávanie.

Indexácia

Hlavnou súčasťou každého vyhľadávača je crawler (robot), ktorý má za úlohu hľadať webové stránky a sťahovať ich dáta, ktoré ukladá do databázy a indexovať ich.

Ak však vaša webstránka nie je indexovaná, vyhľadávač o nej nemá žiadne dáta v databáze a vôbec o nej netuší, dôsledkom je, že sa stránka nezobrazuje vo výsledkoch vyhľadávania.

Ohodnotenie stránok

Ide o špeciálne navrhnutý algoritmus, ktorý posudzuje význam, obsah, a prospešnosť webstránky na základe odkazu, oproti stránkam ktoré sú už vo vyhľadávači zindexované.

SEO a jeho význam v online marketingu

SEO je súčasť inbound marketingu a ten je zase podmnožinou online marketingu. Na tomto obrázku sa to dá lepšie pochopiť:

Inbound marketing

Je to spôsob marketingu, kedy sa snažíte osloviť zákazníka nenásilným spôsobom cez neplatené kanály. SEO je iba jedna časť inbound marketingu (medzi ďalšie patrí social media, e-mail marketing…).

Áno, SEO patrí do inbound marketingu, pretože na ľudí nechrlíte reklamu push metódou (teda metódou násilného zobrazovania na miestach, kde by ju ani nechceli) ale prirodzene na miestach, kde by vás hľadali.

Pokiaľ sa chcete zobrazovať na predných pozíciách, tak je nutná celkom veľká investícia do SEO na začiatku. Či už do obsahu, spätných odkazov, alebo na špecialistov, ktorí vám to budú spravovať. Je treba však myslieť na to, že postupom času, keď sa už váš web bude zobrazovať na predných pozíciách v organických výsledkoch vyhľadávania, tak sa vám táto investícia vráti.

Potrebujete začať s optimalizáciou vlastného webu?

Efektívne a kvalitné SEO má veľký význam. Optimalizujte svoj web. Neváhajte nás kontaktovať. Naštartujte váš biznis. Ak si neviete dať rady so SEOm kľudne nám napíšte a my Vám s tým s radosťou pomôžeme.